Klare Cetkin 19/2, Novi Beograd

Mobilni: +381 (0)63/417-117   Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75 :: EN | SRB ::

:: EN | SRB ::

stubovi

TRANSFORMACIJA PRAVNE FORME

Ukoliko u vlasništvu imate preduzetničku radnju, a imate probleme s likvidnošću radnje, naša kancelarija pruža uslugu promene pravne forme iz preduzetničke radnje u društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO).Na taj način, ubuduće ćete za obaveze DOO odgovarati samo imovinom unetom u DOO (to može biti i 100,00 dinara), za razliku od preduzetničke radnje gde preduzetnik odgovara za obaveze radnje celokupnom ličnom imovinom. U slučaju promene pravne forme, Vaša preduzetnička radnja ne prestaje da postoji, nego nastavlja da obavlja privrednu delatnost u formi društva sa ograničenom odgovornošću.

Takođe, naša kancelarija vrši i usluge transformacije pravne forme iz društva sa ograničenom odgovornošču u akcionarsko društvo, ortačko društvo i komanditno društvo.

 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac

egipat

Lokacija advokatske kancelarije

lokacija

Adresa

Advokatska kancelarija Gotovac Beograd

E-mail: advgotovac@gmail.com
Advokat Vladan Gotovac
Beograd, Klare Cetkin 19/2
Mobilni: +381 (0)63/417-117
Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75

Advokatska kancelarija Gotovac RS-BiH 

Advokat Dragan Gotovac
Zvornik, Republika Srpska, ul.Svetog Save 123/I
Telefon/fax: +387 (0)56/210-752
Advokat Jovan Gotovac
Mobilni: +387 (0)65/325-077 ; +381 (0)64/009-78-69
E-mail: jovangotovac@gmail.com