Klare Cetkin 19/2, Novi Beograd

Mobilni: +381 (0)63/417-117   Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75 :: EN | SRB ::

:: EN | SRB ::

stubovi

OSNIVANJE FIRME

Osnivanje firme prati komplikovana procedura koja je propisana Zakonom o privrednim društvima.
Ukoliko želite da otvorite firmu, a ne znate kako, naša kancelarija je tu da za vas obavi taj posao.

Usluga osnivanja obuhvata:

 • Kompletan Osnivački akt ili Ugovor o osnivanju,
 • Registracija udela za jednog ili više osnivača,
 • OP obrazac,
 • Imenovanje direktora firme,
 • Izbor imena i provera dozvoljenosti naziva firme,
 • Šifra delatnosti firme,
 • Preuzimanje rešenja iz Agencije za privredne registre sa PIB-om,
 • Otvaranje tekućeg računa u bance,
 • Izbor knjigovođe,
 • Prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave,
 • Pečat.
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac

egipat

Lokacija advokatske kancelarije

lokacija

Adresa

Advokatska kancelarija Gotovac Beograd

E-mail: advgotovac@gmail.com
Advokat Vladan Gotovac
Beograd, Klare Cetkin 19/2
Mobilni: +381 (0)63/417-117
Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75

Advokatska kancelarija Gotovac RS-BiH 

Advokat Dragan Gotovac
Zvornik, Republika Srpska, ul.Svetog Save 123/I
Telefon/fax: +387 (0)56/210-752
Advokat Jovan Gotovac
Mobilni: +387 (0)65/325-077 ; +381 (0)64/009-78-69
E-mail: jovangotovac@gmail.com