Klare Cetkin 19/2, Novi Beograd

Mobilni: +381 (0)63/417-117   Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75 :: EN | SRB ::

:: EN | SRB ::

stubovi

NAPLATA POTRAŽIVANJA

Jedan od problema sa kojima se danas susreće većina građana i preduzeća je neredovna naplata potraživanja.

Izostanak plaćanja dužnika je jedan od najčešćih uzroka nesolventnosti i nelikvidnosti, te uzrokuje lošije poslove rezultate poverioca, a istovremeno i nemogućnost izmirenja sopstvenih obaveza na vreme.

Ukoliko poverioci duže čekaju sa svojom odlukom šta treba uraditi, šanse da se potraživanje naplati su sve manje. U tom smislu, aktivnost naše kancelarije se bazira na:

 • Detaljnim proverama dužnikove poslovne situacije u zadnjih nekoliko godina preko sajta www.boniteti.rs (da li je dužnik već u sudskom sporu, šta ima od pokretne, a šta od nepokretne imovine, kada je imao blokadu računa, da li je likvidan, kada je predao pazar itd...),
 • Slanja dopisa da se dug izmiri na vreme,
 • Poslovna komunikacija sa dužnikom u vezi isplate duga.

Advokatska kancelarija ima uspešnu saradnju sa knjigovodstvenim agencija u postupku pružanja pravnih usluga njihovim klijentima. Naša kancelarija u Beogradu pruža usluge naplate potraživanja za svoje klijente na teritoriji Srbije i Republike Srpske.

 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac

egipat

Lokacija advokatske kancelarije

lokacija

Adresa

Advokatska kancelarija Gotovac Beograd

E-mail: advgotovac@gmail.com
Advokat Vladan Gotovac
Beograd, Klare Cetkin 19/2
Mobilni: +381 (0)63/417-117
Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75

Advokatska kancelarija Gotovac RS-BiH 

Advokat Dragan Gotovac
Zvornik, Republika Srpska, ul.Svetog Save 123/I
Telefon/fax: +387 (0)56/210-752
Advokat Jovan Gotovac
Mobilni: +387 (0)65/325-077 ; +381 (0)64/009-78-69
E-mail: jovangotovac@gmail.com