Klare Cetkin 19/2, Novi Beograd

Mobilni: +381 (0)63/417-117   Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75 :: EN | SRB ::

:: EN | SRB ::

stubovi

NAKNADA ŠTETE

U slučaju da ste Vi, ili neko Vama blizak, u poslednje tri godine doživeli saobraćajnu nezgodu, povredu na radnom mestu ili ujed psa lutalice, a ne znate koja su vaša prava, mi vam možemo pomoći da ostvarite vaše pravo na naknadu štete.

Na teritoriji naše zemlje se u predhodnoj godini dogodilo 37.127 saobraćajnih nezgoda. Što se tiče povreda na radu godišnje se evidentira i do 25.000 slučajeva što težih što lakših povreda.

"Ignorantia iuris nocet (Nepoznavanje prava škodi)."

Veliki broj učesnika u saobraćajnim udesima i lica povređenih na radu ne ostvaruju svoja prava na naknadu štete zbog nepoznavanja svojih prava.

Većina građana nema ni finansijskih mogućnosti da naknadi štetu u punom iznosu zbog skupih i dugotrajnih sudskih postupaka u kojima se u pravilu izvode različita veštačenja, pa utoliko pristaju na iznose naknade od osiguranja koji su daleko manji od onih koje bi mogli da ostvare doslednom i upornom primenom zakona u sudskom postupku. Advokatska kancelarija Gotovac u Beogradu je jedna od vodećih kancelarija u oblasti naknade štete sa velikim brojem uspešno rešenih predmeta.

Naša kancelarija posreduje u ostvarivanju vaših prava u oblasti naknade materijalne i nematerijalne štete u punom iznosu i tu je za Vas da:

 • Pregleda celokupnu dokumentaciju,
 • Pribavi pravno-dokaznu dokumentaciju iz tužilaštva i drugih nadležnih organa,
 • Podnese odštetni zahtev osiguranju u Vaše ime,
 • Posreduje pred osiguranjem u ostvarivanju vaših prava u oblasti materijalne i nematerijalne štete koja vam po zakonu pripada,
 • Da svakom povređenom omogući naknadu u punom iznosu u sudskom postupku u skladu sa zakonom.

Ukoliko oštećeno lice nema finansijskih mogućnosti da snosi visoke sudske troškove taksi i veštačenja, nasa advokatska kancelarija prihvata da finansira celokupan sudski postupak, a svoje usluge naplaćujemo po okončanju postupka.U postupcima saobraćajnih nezgoda, sredstva se naplaćuju od osiguravajućeg društva, a ne od krivca lično. U postupcima radnih sporova sredstva se naplaćuju direktno od poslodavca, a u postupcima ujeda psa lutalice sredstva se naplaćaju od Grada Beograda.

Naša advokatska kancelarija se bavi i zastupanjem stranih osiguravajućih društava u regresnim sudskim postupcima protiv domaćih osiguravajućih društava u Republici Srbiji.

U preko 70% slučajeva osiguravajuća društva izbegavaju da oštećenim licima isplate naknadu štete ili isplaćuju samo delimične iznose jer poseduju statističke podatke da ce samo mali broj oštećenih lica angažovati advokata i pokrenuti sudski postupak.

Ukoliko u toku naseg zastupanja ustanovimo da nećete dobiti novčanu naknadu, naš rad je za Vas besplatan. Mi Vas ne uznemiravamo telefonskim putem nudeći svoje usluge i ne saljemo Vam reklamna pisma postom, naša najbolja preporuka je veliki broj zadovoljnih klijenata.

Za više informacija posetite nas na našoj adresi ili kontaktirajte putem telefona ili mail adrese.

 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac

egipat

Lokacija advokatske kancelarije

lokacija

Adresa

Advokatska kancelarija Gotovac Beograd

E-mail: advgotovac@gmail.com
Advokat Vladan Gotovac
Beograd, Klare Cetkin 19/2
Mobilni: +381 (0)63/417-117
Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75

Advokatska kancelarija Gotovac RS-BiH 

Advokat Dragan Gotovac
Zvornik, Republika Srpska, ul.Svetog Save 123/I
Telefon/fax: +387 (0)56/210-752
Advokat Jovan Gotovac
Mobilni: +387 (0)65/325-077 ; +381 (0)64/009-78-69
E-mail: jovangotovac@gmail.com