Klare Cetkin 19/2, Novi Beograd

Mobilni: +381 (0)63/417-117   Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75 :: EN | SRB ::

 • Usluge pred APR-OM

  Usluge pred APR-OM

:: EN | SRB ::

stubovi

Usluge pred Agencijom za privredne registre

Osnivanje svih formi privrednih društava:

 • osnivanje društva ograničene odgovornosti d.o.o. ;
 • osnivanje ortačkog društva o.d.;
 • osnivanje komanditnog društvo k.d.;
 • osnivanje akcionarskog društva a.d.;
 • osnivanje zadruga;
 • osnivanje ogranaka domaćih i stranih pravnih lica;
 • osnivanje predstavništva;
 • osnivanje preduzetnika;
 • osnivanje udruženja i osnivanje saveza udruženja;
 • osnivanje stranih udruženja i osnivanje predstavništva stranih udrženja;
 • osnivanje fondacije i osnivanje zadužbine;
 • osnivanje predstavništva stranih fondacija i osnivanje predstavništva stranih zadužbina;
 • osnivanje sportskih udruženja;
 • osnivanje turističke agencije.

Registrovanje promena:

 • promena naziva;
 • promena sedišta;
 • promena delatnosti;
 • promena zastupnika i promena obima ovlašćenja zastupnika;
 • povećanje osnovonog kapitala (dokapitalizacija);
 • smanjenje osnovnog kapitala (dekapitalizacija).

Registrovanje promena članova društva promena udela u društvu:

 • istupanje člana iz društva i prenos udela na novog ili na postojećeg člana društva;
 • pristupanje novog člana u društvo;
 • prenos dela udela člana u društvu.

Promena pravne forme privrednog društva

 • promena pravne forme preduzetnika u društvo ograničene odgovornosti;
 • promena društva ograničene odgovornosti u akcionarsko društvo;
 • promena društva ograničene odgovornosti u komanditno društvo ili ortačko društvo;
 • promena ortačkog društva ili komanditnog društva u društvo ograničene odgovornosti.

Statusne promene:

 • statusna promena spajanja;
 • statusna promena podele;
 • statusna promena odvajanja.

Postupak likvidacije i brisanja privrednih društava.

Postupak upisa založnog prava na pokretnim stvarima, udelima i potraživanjima.

 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac

egipat

Lokacija advokatske kancelarije

lokacija

Adresa

Advokatska kancelarija Gotovac Beograd

E-mail: advgotovac@gmail.com
Advokat Vladan Gotovac
Beograd, Klare Cetkin 19/2
Mobilni: +381 (0)63/417-117
Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75

Advokatska kancelarija Gotovac RS-BiH 

Advokat Dragan Gotovac
Zvornik, Republika Srpska, ul.Svetog Save 123/I
Telefon/fax: +387 (0)56/210-752
Advokat Jovan Gotovac
Mobilni: +387 (0)65/325-077 ; +381 (0)64/009-78-69
E-mail: jovangotovac@gmail.com