Klare Cetkin 19/2, Novi Beograd

Mobilni: +381 (0)63/417-117   Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75 :: EN | SRB ::

:: EN | SRB ::

stubovi

ADVOKAT

Advokatura je nezavisna i samostalna profesionalna delatnost pružanja pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti Ustavom utvrđenih sloboda i prava domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica.

Advokat je lice koje je upisano u imenik advokata, koje je položilo advokatsku zakletvu i koje se bavi advokaturom.

U svom radu advokat je dužan:

 • Da se stvarno i stalno bavi advokaturom;
 • Da pravnu pomoć pruža stručno i savesno;
 • Da čuva advokatsku tajnu;
 • Da u profesionalnom radu i u privatnom životu koji je dostupan javnosti čuva ugled advokature.
 • Advokat je dužan da kao profesionalnu tajnu čuva sve što mu je stranka poverila i ta njegova obaveza čuvanja advokatske tajne nije vremenski ograničena.

Pružanje pravne pomoći obuhvata:

 • Davanje pravnih saveta;
 • Sastavljanje tužbi, žalbi, molbi i drugih podnesaka;
 • Sastavljanje ugovora, testamenata, izjava i drugih isprava;
 • Zastupanje i odbrana fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima;

Od advokata treba razlikovati nadripisara.

Nadripisarstvo je davanje pravnih saveta i zastupanje uz nadoknadu od nestručnih lica - NEPRAVNIKA.

Nadripisarstvo je krivično delo i kažnjava se zatvorskom kaznom.

Advokati moraju služiti interesima pravde kao i onima čija su im prava i slobode poverena, njihova dužnost nije samo da zastupaju svoju stranku već da joj budu savetnici u najboljem smeru.

"DA MIHI FACTUM DABO TIBI JURIS - DAJ MI ČINJENICE, DAĆU TI PRAVO"

 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac

egipat

Lokacija advokatske kancelarije

lokacija

Adresa

Advokatska kancelarija Gotovac Beograd

E-mail: advgotovac@gmail.com
Advokat Vladan Gotovac
Beograd, Klare Cetkin 19/2
Mobilni: +381 (0)63/417-117
Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75

Advokatska kancelarija Gotovac RS-BiH 

Advokat Dragan Gotovac
Zvornik, Republika Srpska, ul.Svetog Save 123/I
Telefon/fax: +387 (0)56/210-752
Advokat Jovan Gotovac
Mobilni: +387 (0)65/325-077 ; +381 (0)64/009-78-69
E-mail: jovangotovac@gmail.com