Klare Cetkin 19/2, Novi Beograd

Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75   Mobilni: +381 (0)63/417-117 :: EN | SRB ::

:: EN | SRB ::

STEČAJ

Stečaj je sudski postupak nad imovinom dužnika koji je postao nesolventan (u nekim pravnim sistemima i nad imovinom dužnika koji je prezadužen). Mogu ga pokrenuti poverioci preduzeća dužnika ili samo preduzeće dužnik. Imovina dužnika postaje stečajna masa iz koje se podmiruju dugovi stečajnim poveriocima. Organi stečajnog postupka su stečajni sudija i stečajni upravnik.

Stečajna masa je celokupna dužnikova imovina u vreme otvaranja stečajnog postupka te imovina koju on stekne tokom stečajnog postupka, koja služi namirenju troškova stečajnog postupka te potraživanja poverilaca stečajnog dužnika, odnosno potraživanja čije je namirenje osigurano određenim pravima na dužnikovoj imovini.

 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac

Lokacija advokatske kancelarije

lokacija

Adresa

Advokatska kancelarija Gotovac Beograd

E-mail: advgotovac@gmail.com
Advokat Vladan Gotovac
Beograd, Klare Cetkin 19/2
Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75
Mobilni: +381 (0)63/417-117

Advokatska kancelarija Gotovac RS-BiH 

Advokat Dragan Gotovac
Zvornik, Republika Srpska, ul.Svetog Save 123/I
Telefon/fax: +387 (0)56/210-752
Advokat Jovan Gotovac
Mobilni: +387 (0)65/325-077 ; +381 (0)64/009-78-69
E-mail: jovangotovac@gmail.com