Klare Cetkin 19/2, Novi Beograd

Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75   Mobilni: +381 (0)63/417-117 :: EN | SRB ::

:: EN | SRB ::

NAŠ TIM

REPUBLIKA SRBIJA

Advokat Vladan Gotovac se bavi pružanjem advokatskih usluga fizičkim i pravnim licima na teritoriji Republike Srbije sa sedištem advokatske kancelarije u Beogradu, Klare Cetkin 19/2, Novi Beograd u blizini Hotela Jugoslavija.

Potiče iz advokatske porodice i treća je generacija pravnika. Cilj mu je da za svoje klijente ostvari najbolje moguće rezultate i najpovoljnija pravna rešenja. U dosadašnjem radu advokatska kancelarija ima veliki broj uspesno rešenih predmeta i predstavlja vodeću kancelariju u oblasti naknade štete.

LogoGotovaciSaradnici

Advokatska kancelarija se bavi zastupanjem domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima u građanskim predmetima, privrednim sporovima i odbranama u krivičnim postupcima.Uža specijalnost advokatske kancelarije je zastupanje domacih i stranih privrednih subjekata u postupcima naplate potraživanja i zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima naknade stete proizašle iz saobraćajnih nezgoda i povreda na radu. Advokat Vladan Gotovac poseduje iskustvo u postupanju u privrednim sporovima velike vrednosti i u predmetima sa elementom inostranosti. U dosadašnjem radu advokatska kancelarija ima veliki broj uspesno rešenih predmeta.

Advokatski pripravnik je Kristina Jocković  je na stručnoj praksi u advokatskoj kancelariji od aprila 2018. godine. Diplomirala je u januaru 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Advokatski pripravnik Ivana Vlahović je na stručnoj praksi u advokatskoj kancelariji od septembra 2018. godine. Diplomirala je u aprilu 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

republika srpska - BiH

Advokat Dragan Gotovac pruza usluge iz oblasti krivičnog prava, sa iskustvom preko 30 godina u postupcima po optužnicama za najteža dela opšteg i privrednog kriminaliteta, ratnih zločina i organizovanog kriminala.Bivsi je sudija i javni tužilac.Bavi se pružanjem advokatskih usluga fizičkim i pravnim licima na teritoriji Republike Srpske.

Advokat Jovan Gotovac pruža usloge iz oblasti privrednog i građanskog prava sa iskustvom zastupanja u sudskim postupcima visokog stepena složenosti i velike vrednosti.Pruža advokatske usluge na teritoriji Republike Srpske.

 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac

Lokacija advokatske kancelarije

lokacija

Adresa

Advokatska kancelarija Gotovac Beograd

E-mail: advgotovac@gmail.com
Advokat Vladan Gotovac
Beograd, Klare Cetkin 19/2
Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75
Mobilni: +381 (0)63/417-117

Advokatska kancelarija Gotovac RS-BiH 

Advokat Dragan Gotovac
Zvornik, Republika Srpska, ul.Svetog Save 123/I
Telefon/fax: +387 (0)56/210-752
Advokat Jovan Gotovac
Mobilni: +387 (0)65/325-077 ; +381 (0)64/009-78-69
E-mail: jovangotovac@gmail.com