Klare Cetkin 19/2, Novi Beograd

Mobilni: +381 (0)63/417-117   Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75 :: EN | SRB ::

:: EN | SRB ::

stubovi

NAŠ TIM

REPUBLIKA SRBIJA

Advokat Vladan Gotovac se bavi pružanjem advokatskih usluga fizičkim i pravnim licima na teritoriji Republike Srbije sa sedištem advokatske kancelarije u Beogradu, Klare Cetkin 19/2, Novi Beograd u blizini Hotela Jugoslavija.

Potiče iz advokatske porodice i treća je generacija pravnika. U dosadašnjem radu advokatska kancelarija ima veliki broj uspesno rešenih predmeta i predstavlja vodeću kancelariju u oblasti naknade štete.

LogoGotovaciSaradnici

Uža specijalnost advokatske kancelarije je zastupanje domaćih i stranih privrednih subjekata u postupcima naplate potraživanja i zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima naknade štete proizašle iz saobraćajnih nezgoda i povreda na radu. Advokat Vladan Gotovac poseduje iskustvo u postupanju u privrednim sporovima velike vrednosti i u predmetima sa elementom inostranosti.

Advokat Marko Zekić pruža pravne usluge iz oblasti građanskog i krivičnog prava sa iskustvom od preko 40 godina u poslovima pravosuđa. Bivši je sudija, predsednik suda i okružni javni tužilac. Uža specijalnost advokata Marka Zekića je odbrana okrivljenih i zastupanje oštećenih lica u postupcima opšteg i privrednog kriminaliteta. Kontakt telefon: 063/214-169.

Advokatski pripravnik Jovana Gravara je na stručnoj praksi u advokatskoj kancelariji od februara 2020. godine. Diplomirala je u aprilu 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Advokatski pripravnik Uroš Mišić je na stručnoj praksi u advokatskoj kancelariji od decembra 2020. godine. Diplomirao je u januaru 2020. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Advokatski pripravnik Natalija Krajinović je na stručnoj praksi u advokatskoj kancelariji od aprila 2021. godine. Diplomirala je u februaru 2021. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Advokatski pripravnik Slađana Negić je na stručnoj praksi u advokatskoj kancelariji od septembra 2021. godine. Diplomirala je u junu 2021. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

republika srpska - BiH

Advokat Dragan Gotovac pruza usluge iz oblasti krivičnog prava, sa iskustvom preko 30 godina u postupcima po optužnicama za najteža dela opšteg i privrednog kriminaliteta, ratnih zločina i organizovanog kriminala.Bivsi je sudija i javni tužilac. Bavi se pružanjem advokatskih usluga fizičkim i pravnim licima na teritoriji Republike Srpske.

Advokat Jovan Gotovac pruža usloge iz oblasti privrednog i građanskog prava sa iskustvom zastupanja u sudskim postupcima visokog stepena složenosti i velike vrednosti.Pruža advokatske usluge na teritoriji Republike Srpske.

Advokatski pripravnik Luka Rebić je na stručnoj praksi u advokatskoj kancelariji od jula 2018. godine. Diplomirao je 2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Advokatski pripravnik Tijana Ristić je na stručnoj praksi u advokatskoj kancelariji od septembra 2019. godine. Diplomirala je 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Advokatski pripravnik Danka Simić je na stručnoj praksi u advokatskoj kancelariji od septembra 2019. godine.  Diplomirala je 2018. godine na Pravnom fakultetu Istočno Sarajevo - Pale.

 

 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac

egipat

Lokacija advokatske kancelarije

lokacija

Adresa

Advokatska kancelarija Gotovac Beograd

E-mail: advgotovac@gmail.com
Advokat Vladan Gotovac
Beograd, Klare Cetkin 19/2
Mobilni: +381 (0)63/417-117
Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75

Advokatska kancelarija Gotovac RS-BiH 

Advokat Dragan Gotovac
Zvornik, Republika Srpska, ul.Svetog Save 123/I
Telefon/fax: +387 (0)56/210-752
Advokat Jovan Gotovac
Mobilni: +387 (0)65/325-077 ; +381 (0)64/009-78-69
E-mail: jovangotovac@gmail.com