Španskih boraca 24v, Novi Beograd

Mobilni: +381 (0)63/417-117   Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75 :: EN | SRB ::

 • 1

  Advokatska kancelarija Gotovac Beograd

  E-mail: advgotovac@gmail.com
  Advokat Vladan Gotovac
  Beograd, Klare Cetkin 19/2
  Mobilni: +381 (0)63/417-117
  Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75

 • 3

  “Zaklinjem se da ću dužnost advokata obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i drugih propisa, statuta advokatske komore i Kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature.”

  Advokat je priznati stručnjak prava koji stalnim usavršavanjem kroz svoj rad, praćenjem i izučavanjem zakona, sudske prakse unapređuje svoje znanje u cilju vršenja advokatske prakse u skladu sa priznatim načelima advokature.

  Zadatak advokata je da unapred prepozna potrebe i interese svojih stranaka, posavetuje i ponudi svojim strankama najoptimalniji, najlakši i najekonomičniji način na koji će iste uspešno ostvariti i zaštititi svoja prava i na zakonu zasnovane interese.

 • 2

  Advokatska kancelarija Gotovac Beograd

  E-mail: advgotovac@gmail.com
  Beograd, Klare Cetkin 19/2
  Mobilni: +381 (0)63/417-117
  Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75 Mobilni: +381 (0)63/417-117

 • 1a

  Advokatska kancelarija Gotovac Beograd

  Advokat Vladan Gotovac
  Beograd, Klare Cetkin 19/2
  Mobilni: +381 (0)63/417-117
  Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75
  E-mail: advgotovac@gmail.com

 • 5

  Advokatska kancelarija Gotovac Beograd

  E-mail: advgotovac@gmail.com
  Beograd, Klare Cetkin 19/2
  Mobilni: +381 (0)63/417-117
  Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75

:: EN | SRB ::

stubovi
Privredno Pravo

Privredno Pravo

Zastupanje pravnih lica u sudskim sporovima.
Porodično Pravo

Porodično Pravo

Zastupanje u brakorazvodnim postupcima.
Krivično Pravo

Krivično Pravo

Odbrana u krivičnim sporovima.
Obligaciono pravo

Obligaciono pravo

Prinudna izvršenja i naplata potraživanja.
Nasledno Pravo

Nasledno Pravo

Savetovanje i zastupanje u naslednopravnim stvarima u sudskom postupku.
Ugovorno Pravo

Ugovorno Pravo

Izrada svih vrsta ugovora.
Pravo Osiguranja

Pravo Osiguranja

Savetovanje i zastupanje kod sporova između osiguravajućeg društva i ugovarača osiguranja.
Usluge pred APR-om

Usluge pred APR-om

Osnivanje svih formi privrednih društava i registrovanje promena.
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac
 • Advokatska kancelarija Gotovac

egipat

Lokacija advokatske kancelarije

lokaciaj advokat gotovac

Adresa

Advokatska kancelarija Gotovac Beograd

E-mail: advgotovac@gmail.com
Advokat Vladan Gotovac
Beograd, Španskih boraca 24v
Mobilni: +381 (0)63/417-117
Telefon/fax: +381 (0)11/319-01-75

Advokatska kancelarija Gotovac RS-BiH 

Advokat Dragan Gotovac
Zvornik, Republika Srpska, ul.Svetog Save 123/I
Telefon/fax: +387 (0)56/210-752
Advokat Jovan Gotovac
Mobilni: +387 (0)65/325-077 ; +381 (0)64/009-78-69
E-mail: jovangotovac@gmail.com